Usługi i porady

Jak będzie pracowało drewno na przestrzeni roku?
W lecie parkiet będzie, odpowiednio o zmieniajacych się warunków, nieznacznie pęczniał, natomiast w ziemie równie nieznacznie się kurczył. Parkiet jset w zasadniczy sposób zależny od panujących warunków klimatycznych. Zakłócenie równowagi klimatu pomieszczenia, szczególnie poprzez zmiany względnej wilgotności powietrza, wpływa z jednej strony negatywnie, a jednocześnie pozytywnie na ułożone podłogi drewniane. Oznacza to, że w lecie przy względnej wilgotności powietrza 75% i temperaturze 20 stopni wilgotność drewna wyniesie 14,5%, podczas gdy w zimie, przy sztucznym ogrzewaniu pomieszczeń, względna wilgotność powietrza obniży się do 45% przy tej samej temperaturze, co w efekcie da wilgotność drewna na poziomie 8,4%. Możliwe jest również, że w pomieszczeniach ogrzewanych zarówno tradycyjnie, jak i podłogowo, wilgotność spada do ok. 30%, wówczas bezwzględnie dochodzi do powstawania szczelin.

 

Jak zminimalizować powstawanie szczelin?  Znikajace po okresie grzewczym niewielkie fugi mozna w prosty sposób zlikwidować również w okresie grzewczym,nawilżając dodatkowo powietrze w pomieszczeniu. Racjonalne nawilżanie w żadnen sposób nie może zaszkodzić drewnu,a występujące w czasie pęcznienia i kurczenia naprężenia są przejmowane przez warstwę kleju.

 

Co z ogrzewaniem podłogowym?

Jeżeli decydujemy się na takie rozwiązanie, juz na etapie projektowania musimy zadbać o to, aby system ogrzewania oraz rodzaj podłogi były odpowiednio dobrane. Związane jest to przede wszystkim ze specyficznymi cechami różnych gatunków drewna, a w szczególności wrażliwością na zmiany temperatury i wilgotności. Dlatego nie nadają się do tego celu podłogi z klonu, buku czy grabu. Mają zbyt duży współczynnik skurczu, a jasny kolor może dodatkowo uwidaczniać powstajace podczas "pracy drewna" szczeliny. Odradza się również wykorzystanie parkietu tradycyjnego lub desek litych, ponieważ są zbyt grube i stwarzają za duży opór cieplny. Musimy pamiętać, że podłoga nie może tamować przepływu ciepła do pomieszczenia, dlatego współczynnik oporności przewodzenia ciepła powinien być jak najmniejszy.

Warto pamiętać - użyj gotowej podłogi warstwowej lub parkietu z cienkich elementów.

 

KONSERWACJA PODŁÓG

Użytkowanie    Świeżo polakierowana podłoga nie może być używana zbyt wcześnie, okres utwardzania praktycznie każdego lakieru wynosi 7 do 14 dni, po których można śmiało i bez przeszkód użytkować podłogę. Im bardziej chroniony jest parkiet w pierwszych dniach po lakierowaniu, tym bardziej trwałą jest wrastwa ochronna. W przypadku podłóg olejowanych czas utwardzania trwa 2-3 dni.

Bardzo istotne jest aby w okresie utwardzania lakieru lub oleju, oraz podczas użytkowania podłogi w żadnym wypadku nie przykrywać folią. Na czas prac tapeciarskich i malarskich lub w razie innej potrzeby należy użyć grubej gładkiej tektury.

Materiały z tworzyw sztucznych, gumy i z dużą zawartością PCV mogą spowodować plamy na warstwie lakieru. Dlatego też zaleca się stosowanie podkładek filcowych pod nogi krzeseł, stołów, które skutecznie ochronią podłogę przed uszkodzeniem.

Drewno reaguje na zmiany klimatu. Starajmy się utrzymać w pomieszczeniu wilgotnośc w granicach 60% oraz tempertaturę ok. 20 stopniu. Jeśli wilgotność powietrza przez dłuższy czas bęzie zbyt wysoka, parkiet wchłonie ją i spęcznieje, co skutkować będzie łódkowaniem klepek. Z drugiej strony przy powietrzu zbyt suchym, drewno bęzie oddawać wilgoć, kurcząc się przy tym. Skutkować to może pojawianiem się szczelin.Są to problemy występujace często pierwszego sezonu grzewczego, które po jego zakończeniu znikną.

Pielęgnacja podłóg lakierowanych   Do pielęgnacji i ochrony parkietu nalezy uzywać odpowiednich środków pielęgnacyjnych. Na czysty i suchy parkiet nakładamy cienką warstwę płynu pielęgnacyjnego. Powstała w ten sposób warstwa chroni parkiet przed zużyciem. Co pewien, czas w zależności od stopnia zabrudzenia, konieczne jest gruntowne czyszczenie podłogi. Do tego celu nalezy użyć odpowiednich płynów czyszczących i zrozpuszczających wcześniejszą warstwę ochronną.

Pielęgnacja podłóg olejowanych    Czyszczenie bieżące polega na usunięciu z powierzchni podłogi wszelkich zabrudzeń lub piasku. Silniejsze zabrudzenia miejscowo należy czyścić preparatami specjalistycznymi. Po wyschnięciu podłogę należy wyfroterować. Czyszczenie powinno być przeprowadzane przynajmniej raz w roku.


Pielęgnacja tarasów drewnianych   Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń  (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotek lub odkurzaczy. W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy uzyciu szczotek, nie dopuszczajac do powstawania oblodzonej warstwy. W przypadku powstania oblodzonej warstwy nie należy stosować soli i środków chemicznych ograniczając się najwyżej do użycia piasku (jest ryzyko rys i uszkodzenia warstwy wierzchniej drewna). Drewno twarde nie wymaga stosowania żadnych konserwujacych środków chemicznych. Podlega jednak naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. Ze względów estetycznych można zapobiec powstawaniu tej warstwy stosując olej impregnujący przeznaczony na zewnętrzne konstrukcje drewniane.
 

 

KONTAKT Z NAMI

e-mail : woodex@gd.pl

kom. 501 790 913 

         501 790 918

81-552 Gdynia,

ul. Wielkopolska 36